CFD TRADING

Libertex CFD

CFD TRADING Libertex

DEFINITIONER OCH TOLKNING

I CFD Trading följande ord skall ha motsvarande betydelse:

koder: Ditt användarnamn och lösenord som du fått av oss för att få tillgång till på vår Online Trading System eller hemsida skåp (Traders Hub) (som tillämpligt).

Access Data: Dina bankkoder, telefonen lösenord, ditt kontonummer och alla uppgifter som behövs för att göra beställningar hos oss.

konto: Varje personlig handel konto som vi kan öppna för dig på våra register så att du handla i CFD.

Avtal: Denna CFD Trading klient-avtalet och eventuella bilagor därtill, den ”kostnader och avgifter” och ”Kontrakt Specifikationer” ändrad, då och då.

Balans: Summan på ditt konto efter den sista genomförd transaktion och deponering / uttag operation görs inom någon tid.

basvalutan: Den första valutan i valutaparet mot vilken Kunden köper eller säljer Citat Valuta.

Arbetsdag: Vilken dag som helst, annat än en lördag eller söndag, eller den 1 januari eller någon annan Cypern eller internationella helgdagar kommer att tillkännages på bolagets hemsida.

CFD

Ett finansiellt instrument som är ett kontrakt för Difference med hänvisning till variationer i priset på en underliggande tillgång, såsom, Valutor (FOREX), Handelsvaror, Futures, alternativ, Framåt Aktier Ränte etc. Alla erbjuds CFD av bolaget kan hittas på bolagets hemsida.

stängt läge: Motsatsen till en öppen position.

kommissionens Fee: En fast avgift på öppnandet av en position, debiteras av bolaget.

genomförd transaktion: Två motverka erbjudanden av samma storlek (öppna en position och stänga en position): köpa sedan sälja och vice versa.

kontraktsspecifikationerna: Varje parti storlek eller varje typ av underliggande tillgång i ett CFD liksom all nödvändig handelsinformation om Spreads, swaps, Marginalkrav etc., som bestäms av oss från tid till annan på vår webbplats.

Kontots valuta: Valutan som du väljer när du öppnar ett konto hos oss eller omvandlas till på ditt val efter att öppna konto.

valutapar: En typ av Underliggande Tillgång. Består av två valutor (den Citat valuta och basvalutan) och visar hur stor del av Citat valuta som behövs för att köpa en enhet av basvalutan.

Rättvisa: Balansen plus eller minus några flytande vinst eller förlust som härrör från ett öppet läge och ska beräknas som: Eget kapital = Balans + flytande Vinst – flytande Förlust.

Viktiga detaljer: Nödvändiga uppgifter i ordning för kunden att kunna placera order till exempel, men inte begränsat till den typ av Underliggande Tillgång, Riktning (Köp / eller sälja), öppningspriset, stängningskurs, stil av beställa, volymen, Om kunden lägger en pågående beställning (begränsa eller stoppa) Kunden kommer att indikera den avsedda pris där Order kommer att gå på marknaden och alla Stop Loss och eller ta Profit etc.

expert Advisor: Ett mekaniskt online-handel som utformats för att automatisera tradingverksamhet på en elektronisk handel Online Trading System. Det kan programmeras för att varna dig om en handelsmöjlighet och kan även handla på ditt konto automatiskt hantera alla aspekter av tradingverksamhet från att skicka beställningar direkt till vår Online Trading System för att automatiskt justera stop loss, avslutande hållplatser och ta vinstnivåer.

finansiellt Instrument(s)

De finansiella instrumenten inom bolagets CIF licens som finns i dokumentet ”Företag Information” på vår huvudsaklig webbplats. Det är underförstått att bolaget inte nödvändigtvis erbjuder alla finansiella instrument som visas på sin CIF licens men bara de som marknadsförs på sin webbplats, då och då. Detta avtal omfattar finansiella instrument i CFD.

Gratis Marginal: Mängden tillgängliga medel i kontot, som kan användas för att öppna en position eller bibehålla ett öppet läge. Gratis Marginal skall beräknas som: Equity mindre (minus-) nödvändig Marginal [Gratis marginal = EquityNecessary Marginal].

säkrad Marginal: Den nödvändiga marginal som krävs av bolaget för att öppna och underhålla matchade positioner.

BEVEKELSEGRUND: Pengar, varor eller tjänster, annat än standard provision eller avgift som bolaget kan få från en tredje part i förhållande till transaktionen som är eller kan vara i en konflikt med kundens intresse.

initial Margin: Den nödvändiga marginalen för att öppna en position.

investerings~~POS=TRUNC: Investeringstjänster enligt bolagets CIF licens, som återfinns i dokumentet ”kontaktuppgifter”.

Inflytande: Ett förhållande med avseende på Transaktions Storlek och Initial Marginal. EXEMPEL: 1:100 förhållandet innebär att för att öppna en position, Initial Marginal är hundra gånger mindre än den Transaktioner Storlek. Mer information om Leverage per typ av CFD finns i ’Kontrakt Specifikationer’ och ’Online Trading System Trading & Villkor delar av huvudsaklig webbplats.

lång position: En buy position som uppskattar i värde om underliggande marknadspriser ökar. Till exempel, när det gäller valutapar: köper basvalutan mot Citat Currency.

Massa: En enhet mäter kontraktsstorlek anges för varje underliggande tillgång finns i "Kontrakt Specifikationer avsnittet för huvudsaklig webbplats.

Partistorlek: De underliggande tillgångarna i ett parti i en CFD

Marginal

De nödvändiga garantifonder för att öppna positioner eller för att upprätthålla Öppna Positioner, såsom bestämts i de Kontrakt Specifikationer för varje underliggande tillgång i en CFD transaktion. Margin Call: En anmälan till dig att vidta åtgärder där du gör

Margin Call: En anmälan till dig att vidta åtgärder där du inte håller tillräcklig marginal i ditt konto för att öppna eller bibehålla öppna positioner.

Маrgin Nivå: Den procentuella andelen av Equity till Nödvändig Marginal förhållande. Den beräknas som: Marginal Nivå = (Rättvisa / nödvändig Marginal) x 100%

marknaden Order: Order verkställas omedelbart på bästa tillgängliga marknadspris.

matchade positioner: Långa och korta positioner i samma transaktionsstorlek öppnas på kontot för samma CFD.

Multiplikator: förhållandet mellan handel mängd procentuell förändring i Libertex terminal och Underliggande Tillgång pris, Basvaluta pris procentuell förändring.

nödvändig Marginal: Den nödvändiga marginal som krävs av bolaget för att upprätthålla Öppna Positioner.

Kandidat: Alla företag som vi kan utse som vår förvaltare från tid till annan, vars huvudsakliga funktion är att hålla medel som förvärvats av våra kunder.

Normalt på marknaden: Det maximala antalet enheter av den underliggande tillgången som överförs av bolaget för exekvering.

Online Trading System

Alla programvara som används av oss som innehåller summan av våra datorutrustning, programvara, databaser, telekommunikations hårdvara, en handel Online Trading System, gör det möjligt för dig att få information om marknaderna i realtid, göra teknisk analys på marknaderna, träda i Transaktioner, Ort / ändra / ta bort Order, ta emot meddelanden från oss och föra register över Transaktioner.

Open Position: Alla öppna optionsavtal (ringa och / eller sätta) som inte har stängt. I samband med CFD-handel kan detta vara en lång position eller en kort position som inte är en genomförd transaktion.

Beställa: I förhållande till varje transaktion, Bolaget kommer att utföra kundorder för egen räkning basis. Enligt denna modell av utförande, bolaget är en motpart mot klient i varje transaktion och exekverar klient Order som huvud till huvud mot Kunden, d.v.s.. bolaget själv är handelsplats. Bolaget utför kundorder enligt sammanfattningen bästa räntor och orderutförande Policy, finns på vår hemsida.

ordertyper: Följande typer av beställningar finns med oss: marknad ordning, pågående beställning, Stop Loss och Take Profit. Alla andra order som inte nämns i 6.10 är tillgängliga och automatiskt avvisas.

parterna: Parterna i detta avtal - dig och oss.

Pågående Order: För att köpa eller sälja CFD till ett pris som skiljer sig från marknadspriset.

Citat: Informationen om det aktuella priset för en viss Underliggande Tillgång.

citat Valuta: Den andra valutan i valutaparet, som kan köpas eller säljas av Kunden för basvalutan

kort position: En sälja position som uppskattar i värde om underliggande marknadspriserna sjunker. Kort position är motsatsen till en lång position.

Slip

Skillnaden mellan det förväntade priset av en transaktion i en CFD, och priset Transaktionen är faktiskt utförs vid. Slip sker ofta under perioder med högre volatilitet (exempelvis på grund av på grund av nyhetshändelser) att göra en order till ett visst pris omöjligt att verkställa, när marknads order används, och även när stora order utförs när det kanske inte finns tillräckligt intresse vid den önskade prisnivån för att upprätthålla det förväntade priset för handel.

sniping: Utföra handelsstrategier med målet eller som ett resultat av att utnyttja misquotation(s). Misquotations kan uppstå som en följd av den mycket automatiserade natur att erbjuda säljbara priser på Online Trading System.

sluta Out: Situationen när vi kör rätt att stänga alla dina öppna positioner till aktuell börskurs eller senast tillgängliga priset när din marginalnivån sjunker under den nivå stoppa ut anges för din typ-konto eller för en viss CFD.

Swap eller Rollover: Intresset läggas till eller dras av för att hålla en position öppen över natten. Swapparna offentliggörs och uppdateras med jämna mellanrum på huvudsaklig webbplats.

swapräntor: Hastigheten för den fasta delen av en swap, där Swap kommer att ske under en av parterna att ingå en CFD.

handel Bekräftelse: Ett meddelande från oss till dig som bekräftar utförandet av din Order.

Transaktion: En transaktion Kundens i en CFD.

transaktions~~POS=TRUNC: Partistorlek multiplicerat med antalet Lots.

Trailing Stop

En stop-loss-order inställd på en procentandel nivå under marknadspriset – för en lång position. Den bakre stoppKursen justeras eftersom priset varierar. En sälja avslutande stop order sätter stopp pris på ett fast belopp under marknadspriset med en bifogad “efterföljande” mängd. Eftersom marknaden prishöjningar, stopp priset stiger med leden beloppet, men om paret prisfall, stop loss priset inte ändras, och en marknadsorder lämnas när stopp pris träffas.

underliggande Tillgång: Föremålet eller underliggande tillgång i en CFD, som kan vara Valutor (spot FOREX), Lager, metaller, Handelsvaror, Futures, alternativ, Framåt, erbjuds av bolaget från tid till annan.

Vi (vår, oss): Indikation Investments Ltd eller någon av våra handelsnamn som Libertex webbplats: www.libertex.com eller annan sådan webbplats som vi kan från tid till annan meddela dig.

CFD TRADING

CFD Missbruk Trading

Någon av följande åtgärder som, men inte begränsat till prickskytte; placera ”köp stopp” eller ”sälja stopp” Order före utgivningen av finansiella data och nyheter relaterade till den underliggande marknaden / Asset; arbitrage; manipulationer; en kombination av snabbare / långsammare matningar; missbruk av annullering avslut har tillgängliga på Online Trading System; använda sig av (utan föregående och skriftligt medgivande av bolaget) till något robotar, spindlar eller andra automatiserade datainmatningssystemet med Online Trading System (om du inte får skriftligt medgivande av bolaget före aktivering av roboten) eller användning av programvara, som gäller artificiell intelligens analys till Online Trading System och / eller konto; ingå transaktioner eller kombinationer av transaktioner (frivilligt och / eller ofrivilligt) exempelvis att hålla långa och korta positioner i samma eller liknande underliggande tillgångar vid liknande tider antingen av Client eller av Kunden handlar i samförstånd med andra, eventuellt med kopplade konton, Inklusive (men inte begränsad till) mellan konton i olika enheter inom företaget, som tillsammans eller var för sig är i syfte att manipulera Online Trading System för vinst.

CFD TRADING